Чернівці

Напрямок20172018Проміжна статистика 2019
Інформація про роботу органу місцевого самоврядування
7.9 6.1 7.3
A16001
Чи оприлюднюються на офіційному веб-сайті протоколи засідань координаційного органу міської ради, якщо такий створений (президії, колегії, погоджувальної ради, депутатського дня, зборів, заслуховувань проектів тощо або інший орган ради консультативно-дорадчого характеру)?
1 1 1
A16002
Чи оприлюднюється інформація про детальний робочий план міського голови та виконавчих органів міської ради (виконавчого комітету, виконавчих органів тощо) на тиждень/день?
0.5 0 0
A16003
Чи розміщуються на веб-сайті оголошення, анонси, повідомлення від ради, виконкому, комунальни виконавчих органів, а також комунальних підприємств, установ та організацій?
1 1 1
A16004
Чи можливо на веб-сайті ознайомитися з оголошеннями, анонсами, повідомленнями від ради, виконкому, комунальних підприємств, установ та організацій за останні 2 роки?
1 1 1
A16005
Чи зберігаються в архіві на офіційному веб-сайті протоколи пленарних засідань сесії ради щонайменше за 2 роки?
1 0.5 0.5
A16006
Чи оприлюднюються проекти рішень за 20 робочих днів до їх розгляду на засіданні виконавчого комітету?
2 1 1
A16007
Чи доступний на офіційному вебсайті архів протоколів комісій за останні 2 роки?
1 1 1
A16008
Чи доступні на офіційному веб-сайті місцевої ради імена та контактні дані депутатів:а) стаціонарний робочий телефон;б) особистий мобільний телефон (або замість телефону - посилання на сторінку в соціальній мережі);в) електронна пошта;г) адреса приймальні (або замість звичайної адреси - інтернет-приймальні);ґ) ПІБ помічників?
0.4 0.6 0.8
A16009
Чи зберігаються в архіві на офіційному веб-сайті протоколи виконавчого комітету щонайменше за 2 роки?
0 0 1
Доступ та участь
6 8.1 6.6
A16011
Чи може громадськість бути присутньою на засіданнях депутатських комісій ради без дозволу депутатів?
0 1 1
A16012
Чи може громадськість бути присутньою на засіданнях координаційного органу міської ради, якщо такий створений (президія, колегія, погоджувальна рада тощо або інший орган консультативно-дорадчого характеру) без дозволу депутатів?
0 1 1
A16013
Наскільки активно мешканці міста користуються офіційним веб-сайтом (порталом)? Якщо веб-сайтів кілька (міськрада, виконком, голова, КП тощо) - вимірюються сукупні дані всіх сайтів.
0 0.1 0.1
A16014
Чи оприлюднено на веб-сайті інформацію про бюджет участі (громадський, партисипативний бюджет тощо)?
1 1 1
A16015
Чи оприлюднюються проекти рішень ради за 20 робочих днів до розгляду на пленарному засіданні?
2 1 1
A16016
Чи затверджено та оприлюднено Перелік наборів відкритих даних для оприлюднення міською радою, виконавчими органами, комунальними установами та підприємствами?
0 1 0.5
A16017
Чи оприлюднюється повний порядок денний сесій з переліком усіх назв проектів рішень, які планується розглянути, за 10 днів до проведення першого пленарного засідання чергової сесії ради?
2 2 1
A16018
Чи можна відправити електронне звернення (звернення громадянина, інформаційний запит або інший лист) до ради?
1 1 1
Закупівлі
4 3.25 5
A16021
Чи використовується спеціальний публічний сервіс або інший офіційний інтернет-ресурс з питань закупівель на якому можна вільно ознайомитися зі скаргами, пропозиціями та зверненнями, а також відповідями на них та вжитими заходами (наприклад, www.dozorro.org)?
0.5 0 0
A16022
Чи було розроблено та прийнято регламент або інший нормативний документ про здійснення допорогових торгів для всіх виконавчих органів, структурних підрозділів та підпорядкованих комунальних підприємств, установ та організацій?
0 1 1
A16023
Чи доступна інформація про всі закупівлі, здійснені підпорядкованими комунальними органами, установами та підприємствами на суму до 50 тис. (ЄДРПОУ замовника, назва замовника, ЄДРПОУ постачальника, назва постачальника, предмет закупівлі, сума договору)?
0.5 0 1
A16024
Чи було ухвалено на місцевому рівні нормативний документ про необхідність використання публічного сервісу для оперативного реагування на скарги, пропозиції, звернення та необхідність надання відповідей на них (наприклад, www.dozorro.org)?
0.5 0 0
A16025
Чи доступна на офіційному порталі інформація про актуальні закупівлі всього міста (ради, виконавчих органів, структурних підрозділів, комунальних підприємств, установ та організацій)?
1 1 1
A16026
Чи розміщений на офіційному веб-сайті перелік (структура) всіх виконавчих органів, комунальних установ, підприємств та організацій, які підпорядковані міській раді та здійснюють закупівлі в машинозчитованому форматі?
0.5 1 1
A16027
Чи доступна на офіційному веб-сайті узагальнена інформація про результати закупівель за попередні 3 роки:а)конкурентні/неконкурентні;б)допорогові/недопорогові;в)кількість та сума контрактів;г)топ-закупівельники/переможці?
1 0.25 1
Житлова політика
0 2.5 0.5
A16031
Чи існує система електронної реєстрації заяв на житло та онлайн-черга, яка дозволяє заявникам відстежувати їхній статус?
0 0.5 0.5
A16032
Чи доступні на офіційному або іншому веб-сайті відомості про житлові приміщення, які знаходяться у власності громади, чи оновлюються вони не рідше одного разу на 6 місяців? Під відомостями розуміється: а) загальна кількість житлових приміщень;б) кількість орендованих житлових приміщень; в) кількість вільних житлових приміщень ;г) кількість кімнат в гуртожитках.
0 0 0
A16033
Чи доступна на офіційному веб-сайті інформація про способи та критерії розподілу житла?
0 0 0
A16034
Чи доступні на офіційному або спеціальному веб-сайті повідомлення (анонси) про майбутні засідання громадської комісії з житлових питань?
0 0 0
A16035
Чи наявна в онлайн-доступі черга здійснення капітального та поточного ремонтів житлових будинків*?* Під житловими будинками маються на увазі всі житлові будинки в громаді, у тому числі ОСББ, кооперативи, багатоповерхівки, індивідуальні житлові будинки, житлові гуртожитки тощо.
0 2 0
A16036
Чи доступні на офіційному або спеціальному веб-сайті протоколи засідань громадської комісії з житлових питань?
0 0 0
Бюджетний процес
7 7 7
A16041
Чи оприлюднено інформацію про розподіл видатків бюджету пооб'єктно?
2 2 2
A16042
Чи оприлюднюються зміни до бюджету на офіційному веб-сайті за 20 робочих днів, щоб дозволити громадськості вносити пропозиції тощо?
1 1 1
A16043
Чи доступні звіти про виконання бюджету за 2 минулі роки?
1 1 1
A16044
Чи доступний на офіційному веб-сайті поточний кошторис утримання міської ради та її органів (частина бюджету, яка витрачається на "державне управління")?
1 0 1
A16045
Чи доступні на офіційному веб-сайті бюджети за 3 останні роки?
1 1 1
A16046
Чи відбуваються бюджетні слухання та залучаються до них різні соціально-демографічні групи, як то жінки, особи з інвалідністю, пенсіонери тощо?
0 1 1
A16047
Чи ухвалено бюджетний регламент або інший спеціальний документ про особливості порядку розгляду, ухвалення змін до бюджету та участі громадськості в бюджетному процесі?
1 1 0
Фінансова та матеріальна допомога, гранти
4 3 6
A16051
Чи проводяться конкурси з розподілу коштів між інституціями громадянського суспільства?
1 1 1
A16052
Чи доступні на офіційному веб-сайті правила врегулювання потенційних конфліктів інтересів між учасниками конкурсів з виділення фінансування та членами органів, які ухвалюють рішення і притому не є службовцями органів місцевого самоврядування?
0 0 1
A16053
Чи може громадськість бути присутньою на засіданнях з обговорення надання фінансування фізичним або юридичним особам?
0.5 1 1
A16054
Чи доступні на офіційному веб-сайті рішення про надання фінансування?
1 1 1
A16055
Чи доступні на веб-сайті рішення, протоколи або документи про відмову в наданні фінансування?
0.5 0 1
A16056
Чи оприлюднений перелік безуспішних претендентів або проектів на отримання фінансування (пропозиції про спільні з мерією заходи, прохання про матеріальну допомогу, проекти та пропозиції ініціативних груп тощо)?
0 0 0
A16057
Чи доступна на офіційному або спеціалізованому веб-сайті інформація про оцінку (моніторинг) окремих проектів/заходів тощо, на які було надано фінансову підтримку по кожному з виконавчих органів?
0.5 0 0
A16058
Чи зберігається на офіційному веб-сайті архів рішень про надання/відмову у виділенні фінансової підтримки щонайменше за попередні 2 роки?
0.5 0 1
Соціальні послуги
0 0 2
A16061
Чи є на офіційному або спеціальному веб-сайті перелік міських установ соціальної допомоги (центри реабілітації, соціального обслуговування та одиноких громадян, соціальна допомога вдома тощо) та види допомоги чи послуг, які вони надають, а також перелік тих, хто може звернутися по допомогу, у т.ч. прямі посилання на їхні інтернет-сайти або інші контактні дані?
0 0 1
А16062
Чи є на офіційному або спеціальному веб-сайті можливість подати онлайн-заяву на отримання місця або послуги в міських установах соціальної допомоги (центри реабілітації, соціального обслуговування та одиноких громадян, соціальна допомога вдома тощо) та відслідковувати заяву?Чи доступна на офіційному або спеціальному веб-сайті інформація про вакансії в кожній установі соціального захисту?
0 0 0
A16063
Чи доступна на офіційному або спеціальному веб-сайті інформація про вакансії в кожній установі соціального захисту?Чи не містять оголошення дискримінацію за статтю, віком чи інвалідністю?
0 0 0
A16064
Чи доступна на офіційному або спеціальному веб-сайті інформація про те, яка цільова аудиторія (з розбивкою за статтю, соціально-демографічною групою або віком) користувалася соціальними установами та якими послугами?
0 0 1
Кадрові питання
3.5 3.5 5
A16071
Чи доступні на веб-сайті оголошення про процедури відбору претендентів до виконавчих органів, у т.ч. опис вакантної посади та дата оприлюднення інформації про вакантні посади?Чи не містить інформація про вакансію дискримінаційних обмежень (за статтю, віком чи інвалідністю)?
1 1 1
A16072
Чи доступні на веб-сайті протоколи процедур відбору претендентів у виконавчі органи, в т.ч. імена, прізвища та посади членів конкурсної комісії? Чи забезепечено гендерно врівноважене представництво жінок та чоловіків у конкурсній комісії (30/70)?
0.5 0.5 1
A16073
Чи доступні на веб-сайті підсумкові оцінки конкурсної комісії, протоколи та рейтинги щодо відібраних та невідібраних претендентів за 2 роки?
0 0 1
A16074
Чи доступна на веб-сайті біографія мера (в т.ч. інформація про освіту, роботу тощо)?
1 1 1
A16075
Чи доступна в біографії мера або оприлюднена в інший спосіб на офіційному веб-сайті інформація про зв’язки мера з комерційними і некомерційними організаціями перед вступом на посаду?
1 1 1
Професійна етика та конфлікт інтересів
1 1.5 1.83
A16081
Чи ухвалено Кодекс депутатської етики або інший документ на рівні міста? Чи містить документ принципи недискримінації та гендерної рівності?
0.5 0.5 0.5
A16082
Чи ухвалено Кодекс етики службовців, співробітників комунальних підприємств, установ та організацій, а також товариств, заснованих громадою або в яких частка громади становить 50% і більше, а також організацій, які частково фінансуються громадою, або інший документ на рівні міста? Чи містить документ принципи недискримінації та гендерної рівності?
0 0 0.5
A16083
Чи існує спеціальний інструмент для повідомлення про неетичну поведінку, дискримінацію (гендерну або іншу) або конфлікт інтересів службовців, а також співробітників комунальних підприємств, установ та організацій, а також товариств, заснованих громадою або в яких частка громади становить 50% і більше, а також організацій, які частково фінансуються громадою (гаряча лінія, електронна форма, спеціальний уповноважений представник/ця тощо) службовців або депутатів? Якщо так, то який це інструмент або процедура
0 0 0
A16084
Чи оприлюднено відомості про результати розгляду повідомлень від викривачів про конфлікт інтересів чи неетичну поведінку службовців або депутатів та чи можна ознайомитися з реагуванням та вжитими заходами (комісією, виконкомом, спеціальним органом тощо)?
0 0 0
A16085
Чи вказана на офіційному веб-сайті політична приналежність депутатів? а) партія від якої було обрано депутата/ку (суб’єкт висування); б) партійність депутата/ки; в) членство у фракції.
0 1 0.33
A16086
Чи ухвалено спеціальний документ, який створює механізми та регулює порядок виявлення, врегулювання та запобігання конфлікту інтересу?
0.5 0 0.5
Землекористування та будівельна політика
4 6.5 5.3
A16091
Чи оприлюднено на офіційному або спеціалізованому веб-сайті перелік незадіяних земельних ділянок, а також пропозицій для інвесторів тощо?
0 0 0.3
A16092
Чи оприлюднено на офіційному або спеціалізованому веб-сайті документи (форми, зразки, заяви, інструкції тощо), які необхідно подати, щоб оформити оренду земельної ділянки, здійснити приватизацію чи будь-яку іншу операцію?
1 1 1
A16093
Чи доступні на офіційному веб-сайті плани зонування?
1 1 1
A16095
Чи існує система електронної реєстрації дозволів на встановлення тимчасових споруд, МАФів, терас тощо?
0 0 0
A16096
Чи оприлюднена на офіційному або іншому спеціальному веб-сайті ради інформація про ставки по платі за землю та дані про встановлені радою пільги по сплаті земельного податку за поточний період?
1 1 0
A16097
Чи публікується точний перелік та назви проектів рішень із земельних питань в порядку денному засідання ради (чи навпаки, все обмежується словами «земельні питання»)?
1 1 1
A16098
Чи проводяться публічні конкурси (аукціони) щодо відчуження земельних ділянок власності громади?
0 1 1
A16099
Чи оприлюднюються детальні плани територій?
0 1 0.5
A16100
Чи оприлюднено генеральний план?
0 0.5 0.5
Комунальні підприємства
1.4 3 6
A16101
Чи оприлюднені фінансові звіти (балансовий звіт, звіт про збитки та прибутки (звіт про фінансові результати), звіт про рух коштів, звіт про використання коштів, внесених до статутних капіталів підприємств) комунальних підприємств та товариств, в яких 50% та більше належать міській раді?
0 0 1
A16102
Чи оприлюднено на офіційному або іншому спеціальному веб-сайті ради перелік всіх комунальних підприємств та товариств, в яких 50% та більше належать громаді, які знаходяться в розпорядженні ОМС із зазначенням %, який належить громаді, а також відомості про них - адреса, телефон, електронна пошта, інформація про послуги, які вони надають, та роботи, які здійснюють?
0.4 1 1
A16103
Чи зареєстровані комунальні підприємства на spending.gov.ua?
0.5 1 1
A16104
Чи оприлюднено на веб-сайтах ОМС або КП біографії керівників комунальних підприємств та товариств, в яких 50% та більше належать громаді?
0.2 0 0
A16105
Чи є місцеві депутати та представники громадськості членами наглядових рад комунальних підприємств та товариств, в яких 50% та більше належать громаді?
0 0 1
A16106
Чи оприлюднено структуру, принципи формування і розмір винагороди адміністрації (головного офісу) підприємства та членів наглядової ради?
0 0 0
A16107
Чи оприлюднено річні звіти наглядової ради та адміністрації підприємства?
0 0 1
A16108
Чи проводиться зовнішній незалежний аудит консолідованої фінансової звітності комунальних підприємств (або господарських товариств, де частка міської ради перевищує 50%)?
0 0 0
A16109
Чи оприлюднено звіт за результатами зовнішнього незалежного аудиту консолідованої фінансової звітності хоча б одного комунального підприємства (або господарського товариства, де частка міської ради перевищує 50%)?
0 0 0
A16110
Чи оприлюднено інформацію про тарифи та порядок їх формування на послуги, які надаються підприємствами, товари, які продаються, та роботи, які виконуються?
0.3 1 1
Комунальне майно
2.1 6 8
A16111
Чи використовувала міська рада, підпорядковані комунальні установи та організації, систему електронних аукціонів для продажу або оренди майна?
0 1 1
A16112
Чи оприлюднено на офіційному веб-сайті адресу, телефон, електронну пошту, ПІБ керівника та структуру органу, який займається обліком, орендою, продажем та іншими операціями з комунальним майном?
0.4 1 1
A16113
Чи на офіційному веб-сайті доступна інформація про актуальні результати та протоколи продажу або оренди майна громади?
0 0 1
A16114
Чи доступний на офіційному веб-сайті архів за останні 3 роки, а також протоколи про результати відкритих процесів продажу або оренди майна громади?
0 1 1
A16115
Чи доступний на офіційному веб-сайті перелік всіх об’єктів та приміщень комунальної власності?
1 2 2
A16116
Чи доступний на офіційному веб-сайті перелік майна (об’єктів та приміщень), що може бути передано в оренду або іншу форму користування?
0.7 0.5 1
A16117
Чи доступний на офіційному веб-сайті перелік майна (об’єктів, приміщень), що було передано в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів)?
0 0.5 1
Освіта
1.5 4.5 4.5
A16121
Чи використовується форма відкритого розподілу місць (відкрита черга, реєстрація, лотерея, випадковий вибір тощо), як основний метод розподілу місць у дитячих дошкільних закладах?
0 1 1
A16122
Чи доступні на офіційному або спеціалізованому веб-сайті правила прийому дітей до дитячих дошкільних закладів?
0 1 1
A16123
Чи існує на офіційному або спеціальному веб-сайті можливість подати онлайн-заяву на отримання місця в закладах освіти (дитсадки, школи, тощо)?
0.5 1 1
A16124
Чи існує на офіційному або спеціалізованому веб-сайті система електронного відстеження заяв в установах освіти або інший інструмент, що дозволяє заявникам відстежувати їх статус та перевіряти списки очікування онлайн?
0 0.5 0.5
A16125
Чи існує на офіційному або спеціальному веб-сайті інформація про місце розташування закладів позашкільної освіти, музичних та художніх шкіл, графік роботи та види пропонованих гуртків, секцій тощо, а також можливості зареєструвати дитину?
1 1 1

Динаміка прозорості за роками

Порівняння прозорості подібних міст (за кількістю населення)

Прозорість сфер за роками

Інформація

  • Регіон: Інформація відсутня
  • Загальний бал 2017: 42.400
  • Місце в рейтингу 2017: 13
  • Загальний бал 2018: 55.000
  • Місце в рейтингу 2018: 18