Read more about the results of the 2020 transparency and accountability rankings
21 May 2019, 00:00
Класифікація індикаторів Методології рейтингування прозорості міст за складністю та обов’язковістю виконання відповідно до закон
Номер індикатораОпис індикатораСкладність індикатораОбов’язковість індикатора
Інформація про роботу органу місцевого самоврядування
А16001Чи оприлюднюються на офіційному веб-сайті протоколи засідань координаційного органу міської ради, якщо такий створений (президії, колегії, погоджувальної ради, депутатського дня, зборів, заслуховувань проектів тощо або інший орган ради консультативно-дорадчого характеру)?простийпрактика
А16002Чи оприлюднюється інформація про детальний робочий план міського голови та виконавчих органів міської ради (виконавчого комітету, виконавчих органів тощо) на тиждень/день?простийпрактика
А16003Чи розміщуються на веб-сайті оголошення, анонси, повідомлення від ради, виконкому, виконавчих органів, а також комунальних підприємств, установ та організацій?простийзакон
А16004Чи можливо на веб-сайті ознайомитися з оголошеннями, анонсами, повідомленнями від ради, виконкому, комунальних підприємств, установ та організацій за останні 2 роки?середнійзакон
А16005Чи зберігаються в архіві на офіційному веб-сайті протоколи пленарних засідань сесії ради щонайменше за 2 роки?середнійзакон
А16006Чи оприлюднюються проекти рішень за 20 робочих днів до їх розгляду на засіданні виконавчого комітету?складнийзакон
А16007Чи доступний на офіційному веб-сайті архів протоколів комісій за останні 2 роки?середнійзакон
А16008Чи доступні на офіційному веб-сайті місцевої ради імена та контактні дані депутатів:

1. Стаціонарний робочий телефон;

2. Особистий мобільний телефон (або замість телефону – посилання в соціальній мережі);

3. Електронна пошта;

4. Адреса приймальні (або замість звичайної адреси – інтернет-приймальні);
5. ПІБ помічників?

простийзакон
А16009Чи зберігаються в архіві на офіційному веб-сайті протоколи виконавчого комітету щонайменше за 2 роки?середнійпрактика
Доступ та участь
А16011Чи може громадськість бути присутньою на засіданнях депутатських комісій ради без дозволу депутатів?простийзакон
А16012Чи може громадськість бути присутньою на засіданнях координаційного органу міської ради, якщо такий створений (президія, колегія, погоджувальна рада тощо або інший орган ради консультативно-дорадчого характеру) без дозволу депутатів?простийпрактика
А16013Наскільки активно мешканці міста користуються офіційним веб-сайтом (порталом)? Якщо веб-сайтів кілька (міськрада, виконком, голова, КП тощо) – вимірюються сукупні дані всіх сайтів.складнийпрактика
А16014Чи оприлюднено на веб-сайті інформацію про бюджет участі (громадський, партисипативний бюджет тощо)?складнийпрактика
А16015Чи оприлюднюються проекти рішень ради за 20 робочих днів до розгляду на пленарному засіданні?середнійзакон
А16016Чи затверджено та оприлюднено Перелік наборів відкритих даних
для оприлюднення міською радою, виконавчими органами, комунальними установами та підприємствами?
середнійзакон
А16017Чи оприлюднюється повний порядок денний сесій з переліком всіх назв проектів рішень, які планується розглянути, за 10 днів до проведення першого пленарного засідання чергової сесії ради?середнійзакон
А16018Чи можна відправити електронне звернення (звернення громадянина, інформаційний запит або інший лист) в раду?простийпрактика
Закупівлі
А16021Чи використовується спеціальний публічний сервіс або інший офіційний інтернет-ресурс з питань закупівель на якому можна вільно ознайомитися зі скаргами, пропозиціями та зверненнями, а також відповідями на них та вжитими заходами (наприклад, www.dozorro.org)?середнійпрактика
А16022Чи було розроблено та прийнято регламент або інший нормативний документ про здійснення допорогових торгів для всіх виконавчих органів, структурних підрозділів та підпорядкованих комунальних підприємств, установ та організацій?складнийпрактика
А16023Чи доступна інформація про всі закупівлі, здійснені підпорядкованими комунальними органами, установами та підприємствами на суму до 50 тис. (ЄДРПОУ замовника, назва замовника, ЄДРПОУ постачальника, назва постачальника, предмет закупівлі, сума договору)?середнійзакон
А16024Чи було ухвалено на місцевому рівні нормативний документ про необхідність використання публічного сервісу для оперативного реагування на скарги, пропозиції, звернення та необхідність надання відповідей на них (наприклад, www.dozorro.org)?складнийпрактика
А16025Чи доступна на офіційному порталі інформація про актуальні закупівлі всього міста (ради, виконавчих органів, структурних підрозділів, комунальних підприємств, установ та організацій?)простийзакон
А16026Чи розміщений на офіційному веб-сайті перелік (структура) всіх виконавчих органів, комунальних установ, підприємств та організацій, які підпорядковані міській раді та здійснюють закупівлі у машинозчитуваному форматі?простийзакон
А16027Чи доступна на офіційному веб-сайті узагальнена інформація про результати закупівель за попередні 3 роки:
а) конкурентні/неконкурентні;

б) допорогові/надпорогові;

в) кількість та сума контрактів;

г) топ-закупівельники/переможці?

середнійпрактика
Житлова політика
А16031Чи існує система електронної реєстрації заяв на житло та онлайн-черга, яка дозволяє заявникам відстежувати їхній статус?складнийпрактика
А16032Чи доступні на офіційному або іншому веб-сайті відомості про житлові приміщення у власності громади, чи оновлюються вони не рідше одного разу на 6 місяців?
Під відомостями розуміється:
а) загальна кількість житлових приміщень;
б) кількість орендованих житлових приміщень;
в) кількість вільних житлових приміщень;
г) кількість кімнат в гуртожитках.
середнійзакон
А16033Чи доступна на офіційному веб-сайті інформація про способи та критерії розподілу житла?простийзакон
А16034Чи доступні на офіційному або спеціальному веб-сайті повідомлення (анонси) про майбутні засідання громадської комісії з житлових питань?простийпрактика
А16035Чи наявна в онлайн-доступі черга здійснення капітального та поточного ремонтів житлових будинків*?
* Під житловими будинками маються на увазі всі житлові будинки в громаді, в тому числі ОСББ, кооперативи, багатоповерхівки, індивідуальні житлові будинки, житлові гуртожитки тощо.
складнийзакон
А16036Чи доступні на офіційному або спеціальному веб-сайті протоколи засідань громадської комісії з житлових питань?простийпрактика
Бюджетний процес
А16041Чи оприлюднено інформацію про розподіл видатків бюджету пооб’єктно?складнийпрактика
А16042Чи оприлюднюються зміни до бюджету на офіційному веб-сайті
за 20 робочих днів, щоб дозволити громадськості вносити пропозиції і т.д.?
середнійзакон
А16043Чи доступні звіти про виконання бюджету за 2 минулих роки?простийзакон
А16044Чи доступний на офіційному веб-сайті поточний кошторис утримання міської ради та її органів (частина бюджету, яка витрачається на «державне управління»)?простийзакон
А16045Чи доступні на офіційному веб-сайті бюджети за три останні роки?простийзакон
А16046Чи відбуваються бюджетні слухання та залучаються до них різні соціально-демографічні групи, як то жінки, особи з інвалідністю, пенсіонери тощо?середнійпрактика
А16047Чи ухвалено бюджетний регламент або інший спеціальний документ щодо особливостей порядку розгляду, ухвалення змін в бюджет та участі громадськості в бюджетному процесі?складнийпрактика
Фінансова та матеріальна допомога, гранти
А16051Чи проводяться конкурси з розподілу коштів між інституціями громадянського суспільства?середнійпрактика
А16052Чи доступні на офіційному веб-сайті правила врегулювання потенційних конфліктів інтересів між учасниками конкурсів з ви- ділення фінансування та членами органів, які ухвалюють рішення і
при тому не є службовцями органів місцевого самоврядування?
середнійпрактика
А16053Чи може громадськість бути присутньою на засіданнях з обговорення надання фінансування фізичним або юридичним особам?середнійпрактика
А16054Чи доступні на офіційному веб-сайті рішення про надання фінансування?простийзакон
А16055Чи доступні на веб-сайті рішення, протоколи або документи про відмову у наданні фінансування?простийзакон
А16056Чи оприлюднений перелік безуспішних претендентів або проектів на отримання фінансування (пропозиції щодо спільних з мерією заходів, прохання про матеріальну допомогу, проекти та пропозиції ініціативних груп тощо)?простийпрактика
А16057Чи доступна на офіційному або спеціалізованому веб-сайті інформація щодо оцінки (моніторингу) окремих проектів/заходів тощо, на які було надано фінансову підтримку по кожному з виконавчих органів?простийзакон
А16058Чи зберігається на офіційному веб-сайті архів рішень про надання/ відмову у виділенні фінансової підтримки щонайменше за попередні 2 роки?середнійзакон
Соціальні послуги
А16061Чи є на офіційному або спеціальному веб-сайті перелік міських установ соціальної допомоги (центри реабілітації, соціального обслуговування та одиноких громадян, соціальна допомога вдома тощо) та види допомоги чи послуг, які вони надають, а також перелік тих, хто може звернутись по допомогу, в т.ч. прямі посилання на їх інтернет-сайти або інші контактні дані?простийзакон
А16062Чи є на офіційному або спеціальному веб-сайті можливість подати онлайн-заяву на отримання місця або послуги в міських установах соціальної допомоги (центри реабілітації, соціального обслуговування та одиноких громадян, соціальна допомога вдома тощо) та відслідкувати заяву?складнийпрактика
А16063Чи доступна на офіційному або спеціальному веб-сайті інформація про вакансії в кожній установі соціального захисту?
Чи не містять оголошення дискримінацію за статтю, віком чи інвалідністю?
простийзакон
А16064Чи доступна на офіційному або спеціальному веб-сайті інформація про те, яка цільова аудиторія (з розбивкою за статтю, соціально – демографічною групою або віком) користувалась соціальними установами та якими послугами?середнійпрактика
Кадрові питання
А16071Чи доступні на веб-сайті оголошення про процедури відбору претендентів в виконавчі органи, в т.ч. опис вакантної посади та дата оприлюднення інформації щодо вакантної посади?
Чи не містить інформація про вакансію дискримінаційних обмежень (за статтю, віком чи інвалідністю)?
простийзакон
А16072Чи доступні на веб-сайті протоколи процедур відбору претендентів у виконавчі органи, в т.ч. імена, прізвища та посади членів конкурсної комісії? Чи забезпечено гендерно врівноважене представництво жінок та 1ів у конкурсній комісії
(30/70)?
простийпрактика
А16073Чи доступні на веб-сайті підсумкові оцінки конкурсної комісії, протоколи та рейтинги щодо відібраних та невідібраних претендентів за 2 роки?простийзакон
А16074Чи доступна на веб-сайті біографія мера (в т.ч. інформація про освіту, роботу тощо)?простийпрактика
А16075Чи доступна в біографії мера або оприлюднена в інший спосіб на офіційному веб-сайті інформація про зв’язки мера з комерційними і некомерційними організаціями перед вступом на посаду?середнійпрактика
Професійна етика та конфлікт інтересів
А16081Чи ухвалено Кодекс депутатської етики або інший документ на рівні міста? Чи містить документ принципи недискримінації та гендерної рівності?складнийпрактика
А16082Чи ухвалено Кодекс етики службовців, співробітників комунальних підприємств, установ та організацій, а також товариств, заснованих громадою або в яких частка громади становить 50% і більше, а також організацій, які частково фінансуються громадою, або інший документ на рівні міста? Чи містить документ принципи недискримінації та гендерної рівності?складнийпрактика
А16083Чи існує спеціальний інструмент для повідомлення про неетичну поведінку, дискримінацію (гендерну або іншу) або конфлікт інтересів службовців, а також співробітників комунальних підприємств, установ та організацій, а також товариств, заснованих громадою або в яких частка громади становить 50% і більше, а також організацій, які частково фінансуються громадою (гаряча лінія, електронна форма, спеціальний уповноважений представник/ця тощо) службовців або депутатів?
Якщо так, то який це інструмент або процедура в регламенті, статуті або іншому документів ради?
складнийпрактика
А16084Чи оприлюднено відомості про результати розгляду повідомлень від викривачів про конфлікт інтересів чи неетичну поведінку службовців або депутатів та чи можна ознайомитися з реагуванням та вжитими заходами (комісією, виконкомом, спеціальним органом тощо)?складнийпрактика
А16085Чи вказана на офіційному веб-сайті політична приналежність депутатів? а) партія від якої було обрано депутата/ку (суб’єкт висування); б) партійність депутата/ки; в) членство у фракції.середнійпрактика
А16086Чи ухвалено спеціальний документ, який створює механізми та регулює порядок виявлення, врегулювання та запобігання конфлікту інтересу?складнийпрактика
Землекористування та будівельна політика
А16091Чи оприлюднено на офіційному або спеціалізованому веб-сайті перелік незадіяних земельних ділянок, а також пропозицій для інвесторів тощо?середнійзакон
А16092Чи оприлюднено на офіційному або спеціалізованому веб-сайті документи (форми, зразки, заяви, інструкції тощо), які необхідно подати, щоб оформити оренду земельної ділянки, здійснити приватизацію чи будь-яку іншу операцію?простийзакон
А16093Чи доступні на офіційному веб-сайті плани зонування?середнійзакон
А16095Чи існує система електронної реєстрації дозволів на встановлення тимчасових споруд, МАФів, терас тощо?складнийпрактика
А16096Чи оприлюднена на офіційному або іншому спеціальному веб-сайті ради інформація про ставки по платі за землю та дані про встановлені радою пільги по сплаті земельного податку за поточний період?простийзакон
А16097Чи публікується точний перелік та назви проектів рішень із земельних питань в порядку денному засідання ради (чи навпаки, все обмежується словами «земельні питання»)?простийзакон
А16098Чи проводяться публічні конкурси (аукціони) щодо відчуження земельних ділянок власності громади?складнийзакон
А16099Чи оприлюднюються детальні плани територій?середнійзакон
А16100Чи оприлюднено генеральний план?середнійзакон
Комунальні підприємства
А16101Чи оприлюднені фінансові звіти (балансовий звіт, звіт про збитки та прибутки (звіт про фінансові результати), звіт про рух коштів, звіт про використання коштів, внесених до статутних капіталів підприємств) комунальних підприємств та товариств, в яких 50% та більше належать міській раді?простийзакон
А16102Чи оприлюднено на офіційному або іншому спеціальному веб-сайті ради перелік всіх комунальних підприємств та товариств, в яких 50% та більше належать громаді, які знаходяться в розпорядженні ОМС із зазначенням %, який належить громаді, а також відомості про них – адреса, телефон, електронна пошта, інформація про послуги, які вони надають, та роботи, які здійснюють?простийзакон
А16103Чи зареєстровані комунальні підприємства на spending.gov.ua?простийзакон
А16104Чи оприлюднено на веб-сайтах ОМС або КП біографії керівників комунальних підприємств та товариств, в яких 50% та більше належать громаді?простийзакон
А16105Чи є місцеві депутати та представники громадськості членами наглядових рад комунальних підприємств та товариств, в яких 50% та більше належать громаді?середнійпрактика
А16106Чи оприлюднено структуру, принципи формування і розмір винагороди адміністрації (головного офісу) підприємства та членів
наглядової ради?
середнійзакон
А16107Чи оприлюднено річні звіти наглядової ради та адміністрації підприємства?простийзакон
А16108Чи проводиться зовнішній незалежний аудит консолідованої фінансової звітності комунальних підприємств (або господарських товариств, де частка міської ради перевищує 50%)?складнийпрактика
А16109Чи оприлюднено звіт за результатами зовнішнього незалежного аудиту консолідованої фінансової звітності хоча б одного комунального підприємства (або господарського товариства, де частка міської ради перевищує 50%)?складнийзакон
А16110Чи оприлюднено інформацію про тарифи та порядок їх формування на послуги, які надаються підприємствами, товари, які продаються, та роботи, які виконуються?простийзакон
Комунальне майно
А16111Чи використовувала міська рада, підпорядковані комунальні установи та організації, систему електронних аукціонів для продажу або оренди майна?складнийзакон
А16112Чи оприлюднено на офіційному веб-сайті адресу, телефон, електронну пошту, ПІБ керівника та структуру органу, який займається обліком, орендою, продажем та іншими операціями з комунальним майном?простийзакон
А16113Чи на офіційному веб-сайті доступна інформація про актуальні результати та протоколи продажу або оренди майна громади?простийзакон
А16114Чи доступний на офіційному веб-сайті архів за останні 3 роки, а також протоколи про результати відкритих процесів продажу або оренди майна громади?середнійзакон
А16115Чи доступний на офіційному веб-сайті перелік всіх об’єктів та приміщень комунальної власності?середнійзакон
А16116Чи доступний на офіційному веб-сайті перелік майна (об’єктів та приміщень), що може бути передано в оренду або іншу форму користування?середнійзакон
А16117Чи доступний на офіційному веб-сайті перелік майна (об’єктів, приміщень), що було передано в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів)?середнійзакон
Освіта
А16121Чи використовується форма відкритого розподілу місць (відкрита черга, реєстрація, лотерея, випадковий вибір тощо), як основний метод розподілу місць у дитячих дошкільних закладах?складнийпрактика
А16122Чи доступні на офіційному або спеціалізованому веб-сайті правила прийому дітей до дитячих дошкільних закладів?простийпрактика
А16123Чи існує на офіційному або спеціальному веб-сайті можливість подати онлайн-заяву на отримання місця в закладах освіти (дитсадки, школи, тощо)?складнийпрактика
А16124Чи існує на офіційному або спеціалізованому веб-сайті система електронного відстеження заяв в установах освіти або інший інструмент, що дозволяє заявникам відстежувати їх статус та перевіряти списки очікування онлайн?складнийпрактика
А16125Чи існує на офіційному або спеціальному веб-сайті інформація про місце розташування закладів позашкільної освіти, музичних та художніх шкіл, графік роботи та види пропонованих гуртків, секцій тощо, а також можливості зареєструвати дитину?середнійпрактика