Читайте більше про результати рейтингування прозорості та підзвітності міст 2020

L03

Чи оприлюднює виконавчий орган з питань державного архітектурно-будівельного контролю інформацію про свою діяльність: а) графік планових перевірок та інформацію про позапланові перевірки; б) результати перевірок (акти та протоколи); в) реєстр виданої дозвільної документації або посилання на нього?