Порівняти міста

Додайте міста для порівняння, скориставшись кнопкою “Обрати для порівняння”. Одночасно порівняти можна до трьох міст.

Ізмаїл
Міста
Ізмаїл
Загальний бал
18.30
Місце в рейтингу
99
Динаміка порівняно з попереднім роком
-4
Деталізований рейтинг
I01
Чи оприлюднюються на офіційному веб-сайті протоколи засідань координаційного органу міської ради (президії, колегії, погоджувальної ради, депутатського дня, зборів тощо), якщо такий створений?
1
I02
Чи оприлюднюється інформація про детальний робочий план міського голови та виконавчих органів міської ради на тиждень/день?
0
I03
Чи можливо на веб-сайті ознайомитися з оголошеннями, анонсами, повідомленнями ради, виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради, комунальних підприємств, установ та організацій щонайменше за останні два роки?
0
I04
Чи оприлюднені на офіційному веб-сайті протоколи пленарних засідань сесій ради щонайменше за останні два роки?
0.5
I05
Чи оприлюднюються проекти рішень за 20 робочих днів до дати їх розгляду на засіданні виконавчого комітету?
0
I06
Чи доступний на офіційному веб-сайті архів протоколів постійних комісій ради щонайменше за останні два роки?
1
I07
Чи доступні на офіційному веб-сайті місцевої ради імена та контактні дані депутатів: а) стаціонарний робочий або мобільний телефон; б) посилання на персональну сторінку в соціальній мережі; в) електронна пошта; г) адреса приймальні (або замість звичайної адреси – посилання на Інтернет-приймальню); ґ) імена та прізвища помічників?
0
I08
Чи зберігаються в архіві на офіційному веб-сайті протоколи виконавчого комітету щонайменше за останні два роки?
0
A01
Чи може громадськість безперешкодно бути присутньою на засіданнях постійних комісій ради?
0
A02
Чи може громадськість бути присутньою на засіданнях координаційного органу міської ради, якщо такий створений (президія, колегія, погоджувальна рада тощо)?
1
A03
Наскільки активно мешканці міста користуються офіційним веб-сайтом (порталом)?
0.1
A04
Чи оприлюднено на веб-сайті інформацію про бюджет участі (або громадський, партисипативний бюджет тощо) та правила участі?
0
A05
Чи оприлюднюються проекти рішень ради за 20 робочих днів до дати їх розгляду на пленарному засіданні ради?
0
A06
Чи затверджено та оприлюднено Перелік наборів відкритих даних для оприлюднення міською радою, виконавчими органами, юридичними особами, які фінансуються з міського бюджету, відповідно до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835?
0
A07
Чи оприлюднюється повний порядок денний сесії з переліком усіх проектів рішень, які планується розглянути, за 10 днів до проведення першого пленарного засідання чергової сесії ради?
0
A08
Чи можна надіслати запит на інформацію, звернення чи лист до ради, її органів з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку?
1
T01
Чи використовується спеціальний публічний сервіс або інший офіційний Інтернет-ресурс з питань закупівель, на якому можна вільно ознайомитися зі скаргами, пропозиціями та зверненнями (наприклад, DOZORRO)?
0
T05
Чи оприлюднено на офіційному вебсайті органу місцевого самоврядування інформацію за останній рік про проведення попередніх ринкових консультацій для аналізу ринку?
0
T06
Чи оприлюднюються на офіційному вебсайті органу місцевого самоврядування оголошення про закупівлі товарів, робіт і послуг за кошт и кредитів, позик, грантів, що надані відповідно до міжнародних договорів України Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною фінансовою корпорацією, Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій, Міжнародною асоціацією розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку, Єв ропейським інвестиційним банком, Північним інвестиційним банком, а також іншими міжнародними валютно-кредитними організаціями?
0
H01
Чи існує система електронної реєстрації заяв на житло та онлайн-черга, яка дозволяє заявникам відстежувати їхній статус?
0
H02
Чи доступні на офіційному або іншому веб-сайті відомості про житлові приміщення у власності громади, які оновлюються не рідше одного разу на шість місяців, а саме про: а) кількість житлових приміщень, що передані в оренду або інше право користування; б) кількість незадіяних (вільних) житлових приміщень, які можуть бути передані у користування; в) кількість кімнат у гуртожитках?
0
H03
Чи доступні на офіційному сайті міської ради або іншому спеціальному ресурсі повідомлення (анонси) про майбутні засідання громадської комісії з житлових питань?
0
H04
Чи наявна в онлайн-доступі черга здійснення капітального та поточного ремонтів житлових будинків на поточний рік?
0
H05
Чи доступні на офіційному сайті міської ради або іншому спеціальному ресурсі протоколи засідань громадської комісії з житлових питань?
0
B01
Чи оприлюднено інформацію про розподіл видатків міського бюджету за об’єктами?
1
B02
Чи доступні річні звіти про виконання бюджету за останні два роки?
0
B04
Чи доступні на офіційному веб-сайті рішення про затвердження міського бюджету за останні три роки?
0.66
B05
Чи ухвалено бюджетний регламент або інший спеціальний документ про особливості порядку розгляду, ухвалення змін до бюджету та участі громадськості в бюджетному процесі (проведення бюджетних слухань) тощо?
0
F01
Чи проводяться конкурси з розподілу коштів між інституціями громадянського суспільства?
0
F02
Чи доступні на офіційному веб-сайті правила врегулювання потенційних конфліктів інтересів між учасниками конкурсів з виділення фінансування та членами органів, які ухвалюють рішення і при тому не є посадовими особами місцевого самоврядування?
0
F03
Чи може громадськість бути присутньою на засіданнях з обговорення надання фінансування фізичним або юридичним особам, інституціям громадянського суспільства?
1
F04
Чи доступні на офіційному веб-сайті рішення, протоколи або інші документи про надання фінансування фізичним або юридичним особам, інституціям громадянського суспільства?
0
F05
Чи доступні на офіційному веб-сайті рішення, протоколи або інші документи про відмову у наданні фінансування фізичним або юридичним особам, інституціям громадянського суспільства?
0
F07
Чи доступні на офіційному вебсайті рішення, протоколи або інші документи за поточний рік про на дання або відмову в наданні фінансової допомоги фізичним особам та чи наявна в документах інформація про її отримувачів?
0
S01
Чи оприлюднено на офіційному сайті міської ради або іншому спеціальному веб-сайті інформацію про міські установи соціальної допомоги, а саме: а) перелік міських установ соціальної допомоги; б) види допомоги/послуг, які вони надають та категорії осіб, які можуть звернутися по допомогу; в) прямі посилання на інтернет-сайти або інші контактні дані установ?
0.5
S02
Чи є на офіційному або спеціальному веб-сайті можливість подати онлайн-заяву на отримання місця або послуги в міських установах соціальної допомоги (центри реабілітації, соціального обслуговування та одиноких громадян, соціальна допомога вдома тощо) та відстежити рух (статус) заяви?
0
R01
Чи доступні на веб-сайті оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади у виконавчих органах ради, у тому числі опис вакантної посади та дата оприлюднення оголошення? Чи не містять оголошення дискримінаційних обмежень?
0
R02
Чи доступні на веб-сайті протоколи засідань конкурсної комісії, у тому числі імена, прізвища та посади членів комісії? Чи забезпечено збалансоване представництво жінок та чоловіків у конкурсній комісії?
0
R03
Чи доступна в біографії міського голови або оприлюднена в інший спосіб на офіційному веб-сайті інформація про зв’язки міського голови з комерційними і некомерційними організаціями перед вступом на посаду?
1
V01
Чи ухвалено та оприлюднено Кодекс депутатської етики або інший документ локального характеру? Чи містить цей документ принципи недискримінації та гендерної рівності?
0.5
V02
Чи ухвалено та оприлюднено Кодекс етики або інший локальний акт, що регулює правила етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування, співробітників комунальних підприємств, установ та організацій, товариств, заснованих громадою або 50% та більше акцій (часток) у статутному капіталі яких належать територіальній громаді, а також організацій, які частково фінансуються громадою? Чи містить документ принципи недискримінації та гендерної рівності?
0
AC03
Чи існують канали з можливістю анонімного повідомлення про корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, а також неетичну поведінку або дискримінацію з боку посадових осіб місцевого самоврядування, співробітників комунальних підприємств, установ та організацій, товариств, заснованих громадою, або 50 % та більше акцій (часток) у статутному капіталі яких належать територіальній громаді, а також організацій, які частково фінансуються громадою?
0
V05
Чи вказана на офіційному веб-сайті політична приналежність депутатів: а) партія, від якої було обрано (суб’єкт висування); б) партійність; в) членство у фракції?
0
V06
Чи врегульовано порядок та шляхи запобігання і врегулювання конфлікту інтересів членів виконавчого комітету міської ради?
0
AC06
Чи використовує місто власний інструмент запобігання корупції (антикорупційна програма, план доброчесності або інший документ), що системно зорієнтований на виявлення та мінімізацію корупційних ризиків?
0
AC07
Чи утворено (визначено) в органі місцевого самоврядування уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції?
0
AC08
Чи затверджений в органі місцевого самоврядування порядок (положення) роботи з повідомленнями про корупцію як самостійний документ або частина більшого документа? Чи містить він: а) перелік внутрішніх і регулярних каналів повідомлення про корупцію; б) окремий документ, який визначає порядок роботи з анонімними повідомленнями й повідомленнями із зазначенням авторства; в) строки перевірки повідомлень; г) порядок оскарження рішень і дій / бездіяльності уповноваженого органу або особи?
0
L01
Чи оприлюднено на офіційному або спеціалізованому веб-сайті документи (форми, зразки, заяви, інструкції тощо), які необхідно подати, щоб оформити оренду земельної ділянки, здійснити приватизацію чи будь-яку іншу операцію?
0
L02
Чи доступні на офіційному веб-сайті плани зонування?
0
L03
Чи діє електронна процедура отримання паспорта прив’язки тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності?
0
L04
Чи оприлюднена на офіційному або іншому спеціальному веб-сайті ради інформація про чинні ставки по платі за землю та дані про встановлені радою пільги зі сплати земельного податку?
1
L05
Чи публікується точний перелік та назви проектів рішень із земельних питань у порядку денному засідання ради (чи навпаки, усе обмежується словами «земельні питання»)?
0
L06
Чи проводяться публічні конкурси (аукціони) на відчуження земельних ділянок комунальної власності?
0
L07
Чи оприлюднюються детальні плани територій?
1
L08
Чи оприлюднено генеральний план?
0
C01
Чи оприлюднені фінансові звіти підпорядкованих міській раді комунальних підприємств та товариств, 50% та більше акцій (часток) у статутному капіталі яких належать територіальній громаді: а) звіт про фінансовий стан (баланс); б) звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід); в) звіт про рух грошових коштів; г) звіт про використання коштів, внесених до статутних капіталів підприємств?
0
C02
Чи оприлюднено на офіційному сайті міської ради або іншому спеціальному ресурсі перелік усіх комунальних підприємств та товариств, 50% та більше акцій (часток) у статутному капіталі яких належать територіальній громаді, із зазначенням відсотка акцій (часток), які належать територіальній громаді, а також відомості про ці підприємства/товариства: а) адреса; б) телефон; в) електронна пошта; г) інформація про послуги, які вони надають, та/або роботи, які здійснюють?
0.2
C03
Чи зареєстровані комунальні підприємства та товариства, у статутному капіталі яких 50% та більше акцій (часток) належать територіальній громаді, на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів?
0.5
C04
Чи оприлюднено на веб-сайтах органів місцевого самоврядування або комунальних підприємств/товариств біографії керівників комунальних підприємств та товариств, у статутному капіталі яких 50% та більше акцій (часток) належать територіальній громаді?
0
C05
Чи є депутати міської ради та представники громадськості членами наглядових рад комунальних підприємств та товариств, у статутному капіталі яких 50% та більше акцій (часток) належать територіальній громаді?
0
C06
Чи оприлюднено інформацію про винагороду керівників та членів наглядових рад комунальних підприємств та товариств, у статутному капіталі яких 50% та більше акцій (часток) належить територіальній громаді, а саме: структуру, принципи формування і розмір винагороди адміністрації (головного офісу)?
0
C07
Чи оприлюднено річні звіти керівника та наглядової ради комунальних підприємств, а також товариств, у статутному капіталі яких 50% та більше акцій (часток) належать територіальній громаді?
0
C08
Чи проводиться зовнішній незалежний аудит консолідованої фінансової звітності комунальних підприємств (або господарських товариств, у статутному капіталі яких 50% та більше акцій (часток) належать територіальній громаді)?
0
C09
Чи оприлюднено інформацію про розмір та порядок формування тарифів на товари, роботи чи послуги комунальних підприємств або товариств, у статутному капіталі яких 50% та більше акцій (часток) належить територіальній громаді?
0.5
C10
Чи призначаються керівники комунальних підприємств або товариств, у статутному капіталі яких 50 % та більше акцій (часток) належать територіальній громаді, шляхом проведення відкритих конкурсів?
0
C11
Чи доступні на вебсайті оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади в комунальних підприємствах або товариствах, у статутному капіталі яких 50 % та більше акцій (часток) належать територіальній громаді? Чи містять вони опис вакантної посади та дату оприлюднення оголошення? Чи містять оголошення дискримінаційні обмеження?
0
U02
Чи оприлюднено на офіційному веб-сайті а) адресу, б) телефон, в) електронну пошту, г) імена та прізвища керівника ґ) структуру органу, який займається обліком, орендою, продажем та іншими операціями з комунальним майном?
0
U03
Чи доступна на офіційному веб-сайті інформація про результати відкритих процесів продажу або оренди комунального майна за останні три роки?
0
U04
Чи доступний на офіційному веб-сайті перелік всіх об’єктів нерухомого майна комунальної форми власності?
0
U07
Чи доступний в електронній торговій системі та на вебсайті орендодавця перелік об’єктів нерухомого майна комунальної форми власності, щодо яких ухвалено рішення про передання в оренду?
0.2
U08
Чи доступна на офіційному вебсайті міської ради інформація про тарифи на паркування, карта паркувальних майданчиків або схема ОДР та способи оплати за паркування?
0
E01
Чи використовується форма відкритого розподілу дітей у дошкільні навчальні заклади (відкрита черга, лотерея, випадковий вибір тощо) при прийнятті рішення про зарахування дітей у ці заклади?
0
E02
Чи існує на офіційному сайті міської ради або спеціалізованому веб-сайті система електронної реєстрації в комунальні заклади освіти (дошкільної, середньої)?
0.75
E03
Чи оприлюднена на офіційному сайті міської ради або спеціалізованому веб-сайті інформація про місце розташування закладів позашкільної освіти, музичних та художніх шкіл, графік роботи та види пропонованих гуртків, секцій тощо, та створена можливість зареєструвати дитину онлайн?
1
D01
Чи проводяться відкриті публічні заходи для обговорення проектів регуляторних актів та оприлюднюється інформація про хід заходів (протокол чи стенограма), результати проведення заходів, врахування або неврахування пропозицій та зауважень до проектів регуляторних актів за підсумками публічних заходів?
0
D02
Чи оприлюднюються на офіційному сайті проекти регуляторних актів міської ради в передбачений законом термін?
1
D03
Чи оприлюднюються на офіційному сайті проекти регуляторних актів виконавчого комітету в передбачений законом термін?
0
D04
Чи оприлюднені на сайті ради або іншому спеціалізованому ресурсі чинні регуляторні акти міської ради та її виконавчих органів?
0.66
D05
Чи є на офіційному веб-сайті окремий розділ українською та англійською мовами для роботи з інвесторами й оприлюднено інвестиційний паспорт громади англійською та українською мовами?
0.2
D06
Чи оприлюднено на офіційному веб-сайті ради в окремому розділі інформацію про інвестиційні об’єкти/проекти які пропонуються міською владою для інвестування незалежно від форми власності?
1
D08
Чи підключено місто до офіційної платформи, яка допомагає людям відкрити власний бізнес?
0
D09
Чи оприлюднено інформацію про співпрацю органу місцевого самоврядування з проектами міжнародної технічної допомоги та міжнародними організаціями?
0
D10
Чи оприлюднено інформацію про оцінку кредитного рейтингу міста?
0
D11-1
Чи оприлюднений на офіційному вебсайті актуальний стратегічний план розвитку міста?
0
D12
Чи міська рада ухвалила та чи фінансується програма підтримки та розвитку підприємництва?
1
D13
Чи ухвалено міською радою рішення про запровадження електронних аукціонів для продажу прав на розміщення сезонної торгівлі?
0