Порівняти міста

Додайте міста для порівняння, скориставшись кнопкою “Обрати для порівняння”. Одночасно порівняти можна до трьох міст.

Чернігів
Міста
Чернігів
Загальний бал
54.00
Місце в рейтингу
35
Динаміка порівняно з попереднім роком
-8
Деталізований рейтинг
I01-1
Чи оприлюднюються на офіційному вебсайті протоколи засідань координаційного органу міської ради (президії, колегії, погоджувальної ради, депутатського дня, зборів тощо), якщо такий створений?
1
I02
Чи оприлюднюється інформація про детальний робочий план міського голови та виконавчих органів міської ради на тиждень/день?
1
I03
Чи можливо на веб-сайті ознайомитися з оголошеннями, анонсами, повідомленнями ради, виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради, комунальних підприємств, установ та організацій щонайменше за останні два роки?
1
I04
Чи оприлюднені на офіційному веб-сайті протоколи пленарних засідань сесій ради щонайменше за останні два роки?
0.5
I05-1
Чи оприлюднюються проєкти рішень за 10 робочих днів до дати їх розгляду на засіданні виконавчого комітету?
0
I06
Чи доступний на офіційному веб-сайті архів протоколів постійних комісій ради щонайменше за останні два роки?
1
I07-1
Чи доступні на офіційному вебсайті місцевої ради імена та контактні дані депутатів: а) стаціонарний робочий або мобільний телефон; б) посилання на персональну сторінку в соціальній мережі; в) електронна пошта (або форма для звернень на вебсайті); г) адреса приймальні (або замість звичайної адреси — посилання на Інтернет-приймальню); ґ) імена та прізвища помічників?
0.8
I08
Чи зберігаються в архіві на офіційному веб-сайті протоколи виконавчого комітету щонайменше за останні два роки?
0.5
A01-1
Чи може громадськість безперешкодно відвідувати засідання постійних комісій ради?
0
A02-1
Чи може громадськість відвідувати засідання координаційного органу міської ради, якщо такий створено (президія, колегія, погоджувальна рада тощо)?
1
A04
Чи оприлюднено на веб-сайті інформацію про бюджет участі (або громадський, партисипативний бюджет тощо) та правила участі?
2
A05-1
Чи оприлюднюються проєкти рішень ради за 10 робочих днів до дати їх розгляду на пленарному засіданні чергової сесії ради?
0.5
A06-1
Чи затверджено та оприлюднено Перелік наборів відкритих даних* для оприлюднення міською радою, виконавчими органами та юридичними особами, які фінансуються з міського бюджету? * Набори даних, що мають оприлюднюватися відповідно до Положення про набори даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835.
1
A07-1
Чи оприлюднюється повний порядок денний чергових сесій з переліком усіх проєктів рішень, які планується розглянути, за 10 днів до проведення першого пленарного засідання сесії ради?
0.5
A08
Чи можна надіслати запит на інформацію, звернення чи лист до ради, її органів з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку?
1
AC01
Чи притягуються депутати міської ради до відповідальності за неетичну поведінку?
0.5
T01-1
Чи використовується спеціальний публічний сервіс або інший офіційний Інтернет-ресурс з питань закупівель, на якому можна вільно ознайомитися зі скаргами, пропозиціями та зверненнями (наприклад, кабінет органу місцевого самоврядування на DOZORRO)?
0
T05
Чи оприлюднено на офіційному вебсайті органу місцевого самоврядування інформацію за останній рік про проведення попередніх ринкових консультацій для аналізу ринку?
0
T06-1
Чи оприлюднюються на офіційному вебсайті міської ради або її структурних підрозділів (вебсайтах комунальних підприємств та установ) оголошення про закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти кредитів, позик, грантів, що надані відповідно до міжнародних договорів України з міжнародними організаціями та в межах проєктів міжнародної технічної допомоги?
1
H01
Чи існує система електронної реєстрації заяв на житло та онлайн-черга, яка дозволяє заявникам відстежувати їхній статус?
0.5
H02
Чи доступні на офіційному або іншому веб-сайті відомості про житлові приміщення у власності громади, які оновлюються не рідше одного разу на шість місяців, а саме про: а) кількість житлових приміщень, що передані в оренду або інше право користування; б) кількість незадіяних (вільних) житлових приміщень, які можуть бути передані у користування; в) кількість кімнат у гуртожитках?
1
H03-1
Чи доступні на офіційному сайті міської ради або іншому спеціальному ресурсі повідомлення (анонси) про майбутні засідання громадської комісії з житлових питань?
1
H05-1
Чи доступні на офіційному вебсайті міської ради або іншому спеціальному ресурсі протоколи засідань громадської комісії з житлових питань?
1
B02
Чи доступні річні звіти про виконання бюджету за останні два роки?
1
B04
Чи доступні на офіційному веб-сайті рішення про затвердження міського бюджету за останні три роки?
1
B05-1
Чи ухвалено бюджетний регламент або інший спеціальний документ, у якому передбачено порядок участі громадськості в бюджетному процесі (проведення бюджетних слухань)?
2
B06
Чи оприлюднює міська рада на офіційному вебсайті інформацію про проведення капітального та поточного ремонтів*, будівництва, реконструкцій та благоустрою? * Окрім інформації про поточний і капітальний ремонт житлових будинків.
1
B07
Чи оприлюднюються на офіційному або іншому спеціалізованому вебсайті міської ради видатки бюджету розвитку за поточний рік?
0
F01
Чи проводяться конкурси з розподілу коштів між інституціями громадянського суспільства?
1
F02
Чи доступні на офіційному веб-сайті правила врегулювання потенційних конфліктів інтересів між учасниками конкурсів з виділення фінансування та членами органів, які ухвалюють рішення і при тому не є посадовими особами місцевого самоврядування?
1
F03-1
Чи може громадськість бути присутньою на засіданнях з обговорення надання фінансування фізичним або юридичним особам, організаціям громадянського суспільства?
1
F04-1
Чи доступні на офіційному вебсайті рішення, протоколи або інші документи про надання фінансування* організаціям громадянського суспільства, благодійним фондам, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків й органам самоорганізації населення та чи наявна в цих документах інформація про отримувачів фінансової допомоги за поточний рік? * Окрім як за результатами проведення бюджету участі.
1
F07-1
Чи доступні на офіційному вебсайті рішення, протоколи або інші документи за поточний рік про надання або відмову в наданні фінансової допомоги фізичним особам та чи наявна в документах інформація про її отримувачів?
1
S01-1
Чи оприлюднено на офіційному вебсайті міської ради або іншому спеціальному вебсайті інформацію про міські установи соціальної допомоги, а саме: а) перелік міських установ соціальної допомоги; б) види допомоги / послуг, які вони надають, і категорії осіб, які можуть звернутися по допомогу; в) прямі посилання на вебсайти або контакти установ?
1
S02
Чи є на офіційному або спеціальному веб-сайті можливість подати онлайн-заяву на отримання місця або послуги в міських установах соціальної допомоги (центри реабілітації, соціального обслуговування та одиноких громадян, соціальна допомога вдома тощо) та відстежити рух (статус) заяви?
0
R01-1
Чи доступні на вебсайті оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади у виконавчих органах ради, у тому числі опис вакантної посади та дата оприлюднення оголошення? Чи містять оголошення дискримінаційні обмеження?
0
R02
Чи доступні на веб-сайті протоколи засідань конкурсної комісії, у тому числі імена, прізвища та посади членів комісії? Чи забезпечено збалансоване представництво жінок та чоловіків у конкурсній комісії?
0.5
AC02
Чи ухвалено та оприлюднено кодекс етики або інший локальний акт, що регулює правила етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування, співробітників комунальних підприємств, установ та організацій, товариств, заснованих громадою, або 50 % та більше акцій (часток) у статутному капіталі яких належать територіальній громаді, а також організацій, які частково фінансуються громадою? Чи містить документ принципи недискримінації та гендерної рівності?
0
AC03
Чи існують канали з можливістю анонімного повідомлення про корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, а також неетичну поведінку або дискримінацію з боку посадових осіб місцевого самоврядування, співробітників комунальних підприємств, установ та організацій, товариств, заснованих громадою, або 50 % та більше акцій (часток) у статутному капіталі яких належать територіальній громаді, а також організацій, які частково фінансуються громадою?
0.33
AC04
Чи вказана на офіційному вебсайті політична приналежність депутатів: а) партія, від якої було обрано (суб’єкт висування); б) партійність; в) членство у фракції?
0.66
AC05
Чи визначено порядок та шляхи запобігання і врегулювання конфлікту інтересів членів виконавчого комітету міської ради?
0
AC06-1
Чи використовує місто власний інструмент запобігання корупції (антикорупційна програма, план доброчесності або інший документ, що системно зорієнтований на виявлення та мінімізацію корупційних ризиків)?
0
AC07-1
Чи утворено (визначено) в органі місцевого самоврядування уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції?
2
AC08
Чи затверджений в органі місцевого самоврядування порядок (положення) роботи з повідомленнями про корупцію як самостійний документ або частина більшого документа? Чи містить він: а) перелік внутрішніх і регулярних каналів повідомлення про корупцію; б) окремий документ, який визначає порядок роботи з анонімними повідомленнями й повідомленнями із зазначенням авторства; в) строки перевірки повідомлень; г) порядок оскарження рішень і дій / бездіяльності уповноваженого органу або особи?
0
L01-1
Чи оприлюднено на офіційному або спеціалізованому вебсайті вичерпний перелік документів, які необхідно подати, щоб отримати земельну ділянку у власність, оренду та здійснити приватизацію такої, яка вже перебуває у користуванні?
1
L02-1
Чи доступні на офіційному або іншому спеціалізованому вебсайті міської ради плани зонування?
0.5
L04-1
Чи оприлюднена на офіційному або іншому спеціальному вебсайті ради повна інформація про актуальні ставки плати за землю та дані про встановлені радою пільги зі сплати земельного податку?
1
L05-1
Чи публікується точний перелік та назви проєктів рішень із земельних питань у проєкті порядку денного засідань ради?
0
L06
Чи проводяться публічні конкурси (аукціони) на відчуження земельних ділянок комунальної власності?
0
L07-1
Чи оприлюднюються детальні плани територій?
0
L08-1
Чи оприлюднено генеральний план?
1
L09
Чи оприлюднені на офіційному вебсайті міської ради або іншому спеціалізованому вебресурсі реєстри договорів про оренду земельних ділянок, укладених протягом останніх двох років?
0
L10
Чи оприлюднено на офіційному вебсайті міської ради або спеціалізованому вебсайті реєстр зелених насаджень?
0
C01
Чи оприлюднені фінансові звіти підпорядкованих міській раді комунальних підприємств та товариств, 50% та більше акцій (часток) у статутному капіталі яких належать територіальній громаді: а) звіт про фінансовий стан (баланс); б) звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід); в) звіт про рух грошових коштів; г) звіт про використання коштів, внесених до статутних капіталів підприємств?
0.5
C02-1
Чи оприлюднено на офіційному вебсайті міської ради або іншому спеціальному ресурсі перелік усіх комунальних підприємств (у тому числі некомерційних) і товариств, 50 % та більше акцій (часток) у статутному капіталі яких належать територіальній громаді, а також відомості про ці підприємства / товариства: а) адреса; б) телефон; в) електронна пошта; г) інформація про послуги, які вони надають, та/або роботи, які здійснюють; ґ) відсоток акцій (часток), які належать громаді (у випадку, якщо мова йде про товариства); д) код ЄДРПОУ?
0
C03-1
Чи зареєстровані комерційні комунальні підприємства і товариства, у статутному капіталі яких 50 % та більше акцій (часток) належать територіальній громаді, на Єдиному вебпорталі використання публічних коштів (Spending.gov.ua) та чи оприлюднюється на ньому інформація про договори та проплати, а також виконання угод з фінансового лізингу?
0
C05
Чи є депутати міської ради та представники громадськості членами наглядових рад комунальних підприємств та товариств, у статутному капіталі яких 50% та більше акцій (часток) належать територіальній громаді?
0
C06-1
Чи оприлюднено інформацію про винагороду керівників та членів наглядових рад комунальних комерційних підприємств та товариств (у разі утворення), у статутному капіталі яких 50 % та більше акцій (часток) належать територіальній громаді, а саме: структуру, принципи формування і розмір винагороди адміністрації (головного офісу)?
0
C07-1
Чи оприлюднено річні звіти керівників та наглядової ради (у разі утворення) комунальних комерційних підприємств, а також товариств, у статутному капіталі яких 50 % та більше акцій (часток) належать територіальній громаді?
0
C08-1
Чи проводиться зовнішній незалежний аудит консолідованої фінансової звітності комерційних комунальних підприємств (або господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 % та більше акцій (часток) належать територіальній громаді)?
2
C09-1
Чи оприлюднено інформацію про розмір та порядок формування тарифів на товари, роботи чи послуги комунальних комерційних підприємств або товариств, у статутному капіталі яких 50 % та більше акцій (часток) належать територіальній громаді?
0
C10
Чи призначаються керівники комунальних підприємств або товариств, у статутному капіталі яких 50 % та більше акцій (часток) належать територіальній громаді, шляхом проведення відкритих конкурсів?
0
C11-1
Чи доступні на вебсайті оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника комерційного комунального підприємства або товариства, у статутному капіталі якого 50 % та більше акцій (часток) належать територіальній громаді? Чи містять вони опис вакантної посади та дату оприлюднення оголошення? Чи містять оголошення дискримінаційні обмеження?
0
U02
Чи оприлюднено на офіційному веб-сайті а) адресу, б) телефон, в) електронну пошту, г) імена та прізвища керівника ґ) структуру органу, який займається обліком, орендою, продажем та іншими операціями з комунальним майном?
1
U03-1
Чи доступна на офіційному вебсайті міської ради інформація про результати відкритих процесів оренди комунального майна за останні три роки?
1
U04-1
Чи доступний на офіційному вебсайті перелік усіх об’єктів нерухомого майна комунальної форми власності (назва, опис майна, місце розміщення, класифікація, зазначення власників, балансоутримувачів, користувачів та інші характеристики)?
2
U07
Чи доступний в електронній торговій системі та на вебсайті орендодавця перелік об’єктів нерухомого майна комунальної форми власності, щодо яких ухвалено рішення про передання в оренду?
0.2
U08
Чи доступна на офіційному вебсайті міської ради інформація про тарифи на паркування, карта паркувальних майданчиків або схема ОДР та способи оплати за паркування?
0
E01-1
Чи використовується форма відкритого розподілу дітей у заклади дошкільної освіти (відкрита черга, лотерея, випадковий вибір тощо) при ухваленні рішення про зарахування дітей у ці заклади?
1
E02
Чи існує на офіційному сайті міської ради або спеціалізованому веб-сайті система електронної реєстрації в комунальні заклади освіти (дошкільної, середньої)?
1
E03
Чи оприлюднена на офіційному сайті міської ради або спеціалізованому веб-сайті інформація про місце розташування закладів позашкільної освіти, музичних та художніх шкіл, графік роботи та види пропонованих гуртків, секцій тощо, та створена можливість зареєструвати дитину онлайн?
2
D01-1
Чи проводяться відкриті публічні заходи, зокрема за допомогою е-консультацій з громадою для обговорення проєктів регуляторних актів та чи оприлюднюється інформація про перебіг заходів (протокол чи стенограма) та результати проведення заходів*? *врахування або неврахування пропозицій та зауважень до проєктів регуляторних актів
0
D02-1
Чи оприлюднюються на офіційному вебсайті проекти регуляторних актів міської ради в передбачений законом термін та чи супроводжуються вони аналізом регуляторного впливу?
1
D03-1
Чи оприлюднюються на офіційному вебсайті проєкти регуляторних актів виконавчого комітету в передбачений законом термін та чи супроводжуються вони оприлюдненим аналізом регуляторного впливу?
1
D04-1
Чи оприлюднені на вебсайті міської ради або іншому спеціалізованому ресурсі чинні регуляторні акти міської ради та її виконавчих органів?
0.5
D05
Чи є на офіційному веб-сайті окремий розділ українською та англійською мовами для роботи з інвесторами й оприлюднено інвестиційний паспорт громади англійською та українською мовами?
1
D06-1
Чи оприлюднено на офіційному вебсайті ради в окремому розділі або на спеціальному сайті інформацію про інвестиційні об’єкти/проєкти, які міська влада пропонує для інвестування незалежно від форми власності?
1
D08-1
Чи підключено місто до офіційної платформи, яка допомагає людям відкрити власний бізнес?
1
D10-1
Чи оприлюднено на офіційному або спеціалізованому вебсайті міської ради інформацію про оцінку кредитного рейтингу міста?
1
D11-1
Чи оприлюднений на офіційному вебсайті актуальний стратегічний план розвитку міста?
0
D12-1
Чи міська рада ухвалила та чи фінансує програму підтримки та розвитку підприємництва?
1
D13-1
Чи міська рада ухвалила рішення про запровадження електронних аукціонів для продажу прав на розміщення сезонної торгівлі та тимчасових споруд?
0
D14
Чи публікує та оновлює міська рада Перелік регуляторних актів та План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів?
0
D15
Чи визначено в раді постійну відповідальну депутатську комісію з питань реалізації державної регуляторної політики?
1