Читайте більше про результати рейтингування прозорості та підзвітності міст 2020

C04

Чи визначено ключові показники результативності/ефективності комунальних підприємств та товариств (у тому числі некомерційних), у статутному капіталі яких 50% та більше акцій (часток) належать територіальній громаді?