H02

Чи оприлюднено на офіційному або іншому спеціалізованому вебсайті реєстр приватизованих службових приміщень і чи містить він інформацію про: а) дату виведення житла зі службового житлового фонду; б) підставу для виведення житла зі статусу службового; в) дату приватизації; г) підстави для приватизації; ґ) дані про житлову площу (адресу, площу житла); д) особу, яка приватизувала житлову площу?