Читайте більше про результати рейтингування прозорості та підзвітності міст 2020

S01

Чи розроблено й оприлюднено виконавчими органами міської ради, які здійснюють повноваження у сфері соціального захисту населення, електронну форму зворотного зв'язку щодо якості наданих послуг?