Онлайн-платформа працює у тестовому режимі. Якщо у Вас виникли питання, звертайтеся за адресою transparent-cities@ti-ukraine.org

C01

Чи оприлюднені фінансові звіти підпорядкованих міській раді комунальних підприємств та товариств, 50% та більше акцій (часток) у статутному капіталі яких належать територіальній громаді: а) звіт про фінансовий стан (баланс); б) звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід); в) звіт про рух грошових коштів; г) звіт про використання коштів, внесених до статутних капіталів підприємств?